ZASADY I WARUNKI

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY BENETTON FAMILY CARD 2024

Benetton Group S.r.l. z siedzibą w Villa Minelli 1, 31050 Ponzano (TV), organizuje akcję promocyjną pod nazwą "Program Lojalnościowy Benetton Family Card 2024" skierowaną do wszystkich posiadaczy Benetton Family Card zamieszkałych w Polsce, którzy dokonają zakupów w sklepach biorących udział w programie oraz online na benetton.com.

Miejsce akcji

Akcja obejmuje punkty sprzedaży "United Colors of Benetton" i "Undercolors of Benetton" na terytorium Polski, które uczestniczą w programie Family Card oraz na stronie benetton.com dla użytkowników tam zamieszkałych.
Pełną listę sklepów biorących udział w akcji można znaleźć na stronie benetton.com.

Okres obowiązywania

Akcja trwa od 1 stycznia do 11 czerwca 2024 r.

Adresaci

Udział w niniejszej akcji jest zarezerwowany wyłącznie dla Klientów, osób fizycznych, które mają co najmniej 16 lat, posiadają status Konsumenta i aktywowały Benetton Family Card, kartę lojalnościową United Colors of Benetton.
Osoby, które jej nie posiadają, mogą ją uzyskać bezpłatnie w dowolnym punkcie sprzedaży „United Colors of Benetton” i „Undercolors of Benetton” uczestniczącym w akcji lub online na stronie benetton.com.
Pracownicy sklepów bezpośrednich lub zrzeszonych/franczyzowych Promotora są wykluczeni z udziału w tej akcji, ponieważ nie mogą korzystać z Benetton Family Card.

Promowane marki i produkty

Produktami objętymi promocją są wszystkie ubrania z kolekcji odzieży i akcesoriów dla dorosłych i dzieci United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton oraz Sisley Young (zwane dalej "produktami objętymi promocją").

Objetivo da iniciativa

Celem akcji jest wzmocnienie lojalności Klientów korzystających z programu lojalnościowego Benetton Family Card, który umożliwia im dostęp do specjalnych korzyści, ofert i promocji.

Zasady działania

 • Wyrobienie i aktywacja karty Benetton Family Card

  Udział w niniejszej akcji jest zarezerwowany wyłącznie dla Klientów, którzy zaakceptują warunki umowne programu lojalnościowego Benetton Family Card.
  Rejestracja w programie Benetton Family Card jest bezpłatna i może być dokonana w dowolnym punkcie sprzedaży "United Colors of Benetton" i "Undercolors of Benetton", który przystąpił do akcji lub na stronie benetton.com w sekcji ZALOGUJ SIĘ/UTWÓRZ ACCOUNT.
  Wraz z rejestracją w sklepie lub online Klient aktywuje swoje Account Benetton, które umożliwia zalogowanie się za pomocą jednego adresu e-mail, zarówno do programu Benetton Family Card, jak i do MyArea na stronie benetton.com (do korzystania z usług e-commerce na benetton.com).
  Należy pamiętać, że w przypadku braku aktywacji nie będzie można używać Benetton Family Card, aby brać udział w tej akcji.

 • Metoda gromadzenia i przeliczania Punktów

  W okresie od 01.01 do 31.05.2024 r. wszyscy Klienci, którzy jako członkowie programu Benetton Family Card, przed dokonaniem zakupu produktów objętych promocją [*] przedstawią się w następujący sposób:

  • w przypadku zakupu w sklepie "United Colors of Benetton" lub "Undercolors of Benetton" podadzą swoje dane (nazwisko, imię, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail podany w chwili rejestracji w programie) przy kasie przed wydaniem każdego paragonu;
  • lub w przypadku zakupu na benetton.com, zalogują się przed dokonaniem zakupu. W przeciwnym razie dokonany zakup nie będzie brany pod uwagę do celów tej akcji, a tym samym do gromadzenia punktów;

  będą mieli możliwość zbierania Punktów, które uprawniają ich do realizacji jednego lub większej liczby kuponów rabatowych, jak określono poniżej.
  Klienci otrzymają 1 punkt za każdą wydaną ZŁOTÓWKĘ [**] na zakup Produktów w Promocji.
  W przypadku zakupów dokonanych na stronie benetton.com, punkty naliczone za dokonane zakupy pozostaną "zamrożone" do końca terminu zwrotu towaru, a następnie tylko punkty odnoszące się do towarów niezwróconych, zostaną przeliczone na "użyteczne" punkty.
  Użyteczne punkty zostaną automatycznie zapisane na Card posiadacza, a saldo będzie widoczne w ciągu 48 godzin od zakupu, w MyArea na stronie benetton.com.
  Dalsze dodatkowe punkty można również zdobyć dzięki specjalnym akcjom, które będą od czasu do czasu ogłaszane za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji.
  Wszelkie zwroty towarów przez uczestników będą skutkować odjęciem punktów przyznanych w momencie zakupu.
  Co 400 punktów zgromadzonych na Benetton Family Card zostaną one automatycznie wyzerowane i wymienione na standardowy kupon rabatowy o wartości 40,00 ZŁ [***].
  Osiągnięcie progu 400 Punktów można również osiągnąć poprzez dokonanie kilku zakupów z oddzielnymi paragonami pod warunkiem, że wszystkie zakupy zostaną dokonane w okresie od 01.01 do 31.05.2024 r. spośród Produktów Promocyjnych i pod warunkiem, że Klient przedstawi się przy kasie, podając w momencie płatności swój numer Benetton Family Card lub adres e-mailowy lub, jeśli zakup jest dokonywany online, poprzez zalogowanie się użytkownika. W takim przypadku Punkty zgromadzone podczas oddzielnych zakupów pozostaną na Benetton Family Card do momentu osiągnięcia minimalnego progu 400 Punktów.
  Niewykorzystane, niewymienione Punkty pozostaną na karcie i będą gromadzone przy kolejnych zakupach.
  Po zakończeniu niniejszej Akcji, chyba, że zostanie ona przedłużona, o czym Klienci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem za pomocą tych samych środków komunikacji, zarezerwowanych dla niniejszego dokumentu, wszystkie zgromadzone Punkty niewykorzystane przez uczestników zostaną wyzerowane i w żadnym wypadku nie będą stanowić podstawy do zwrotu ich równowartości w gotówce lub w jakiejkolwiek innej formie; nie będą też doliczone przy gromadzeniu punktów w kolejnych Akcjach.

 • Bonus Urod: Bonus Urodzinowy (Birthday Bonus) zakłada, że użytkownikowi, który nie osiągnął progu przewidzianego do ubiegania się o Standardowy Kupon Rabatowy (400 Punktów), zostanie przyznana liczba punktów, których zabraknie na 7 dni przed datą jego urodzin (data podana przez Klienta podczas rejestracji w programie Benetton Family Card). Przykład: jeśli na 7 dni przed datą urodzin saldo punktów Klienta wynosi 320, system automatycznie przyzna 80 dodatkowych punktów. Saldo punktów zostanie wyzerowane, a Klientowi zostanie wydany Standardowy Kupon Rabatowy o wartości 40,00 zł.

OPIS KUPONU RABATOWEGO

Nagrodą jest Standardowy Kupon Rabatowy o wartości 40,00 zł lub jego wielokrotność, do wykorzystania przy kolejnych zakupach po tych, które wygenerowały próg.
Każdy Kupon będzie można wydać wyłącznie na zakup produktów (w pełnej cenie) z kolekcji odzieży i akcesoriów dla dorosłych i dzieci United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton i Sisley Young, zarówno w Sklepach uczestniczących w akcji, jak i na stronie benetton.com.
Standardowy Kupon Rabatowy musi zostać zrealizowany w ciągu 60 dni od daty jego wydania, wskazanej na kuponie.
Zwraca się uwagę, że Standardowy Kupon Rabatowy:

 • nie może być wykorzystany na zakup produktów objętych wyprzedażą lub innymi promocjami;
 • jest do wykorzystania jednorazowo;
 • jest niepodzielny;
 • nie może być wymieniony na środki pieniężne;
 • nie uprawnia do wydania reszty;
 • można łączyć go na tym samym paragonie z innymi Standardowymi Kuponami Rabatowymi;
 • nie można łączyć go z innymi promocjami Family Card.

Jeśli użytkownik dokona zakupu przy użyciu Standardowego Kuponu Rabatowego o wartości 40,00 zł, a następnie dokona zwrotu towaru, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w wysokości wartości rabatu netto, a kupon nie zostanie ponownie przydzielony (tj. zostanie wykorzystany). Należy przy tym pamiętać, że zwrot online odbywa się ze zwrotem kwoty, podczas gdy przy zakupach w sklepach zwrot odbywa się poprzez wymianę towaru o wartości równej lub wyższej niż kwota zwrotu.

 

Sposób przyznawania nagród

Esta iniciativa será comunicada nas lojas aderentes e no site benetton.com. Este documento estará disponível para consulta no site benetton.come também será disponibilizado às lojas participantes a iniciativa.

 

Uściślenie

Należy mieć na uwadze, że z przyczyn technicznych w pierwszym tygodniu stycznia, tj. od 01.01.2024 r. do 07.01.2024 r., mogą wystąpić pewne opóźnienia w zautomatyzowanych operacjach. W związku z tym przyznanie punktów naliczonych w tym okresie, za zakupy dokonane zarówno online jak i w Punktach Sprzedaży, oraz wydanie Standardowego Kuponu Rabatowego i Bonusu Urodzinowego dla osób uprawnionych może nastąpić w kolejnych dniach, począwszy od 08.01.2024.

 

Reklama i rozpowszechnianie regulaminu

Niniejsza akcja będzie promowana w Punktach Sprzedaży w niej uczestniczących oraz na stronie benetton.com.
Niniejszy dokument będzie dostępny na stronie benetton.com, a także zostanie udostępniony w sklepach uczestniczących w akcji.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicząc w akcji, Klienci bezwarunkowo akceptują wszystkie klauzule określone w niniejszym dokumencie.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem europejskim nr 679/2016 (General Data Protection Regulation), które można znaleźć na stronie służącej do rejestracji.
 3. BENETTON GROUP S.r.l. zastrzega sobie prawo do zablokowania Benetton Family Card w przypadku, gdy Klient korzystał z Benetton Family Card w sposób niezgodny z niniejszym dokumentem, gromadził punkty w nieuczciwy sposób oraz w każdym innym przypadku, w którym stwierdzono bezprawne działanie Klienta.
 4. BENETTON GROUP S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty lub naruszenia Benetton Family Card i Kuponu wydanego Klientowi. Klient jest świadomy i akceptuje fakt, że wszelkie zmiany lub ingerencja, usunięcie, zatarcie lub pogorszenie stanu Benetton Family Card i Kuponu Rabatowego spowodują, że będą one bezużyteczne. Niniejsze wyjaśnienie dotyczy osób posiadających już fizycznie Family Card.
 5. BENETTON GROUP S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów technicznych jakiejkolwiek natury, które mogą zakłócać wysyłanie Kuponu pocztą elektroniczną do uczestnika (np. "filtry antyspamowe") lub mogą uniemożliwić konsumentowi połączenie się ze stroną benetton.comw celu dokończenia rejestracji.
 6. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że jego adres e-mail działa prawidłowo. BENETTON GROUP S.r.l. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy wiadomości e-mail nie zostaną odebrane z przyczyn zależnych od osób trzecich lub jeśli skrzynki odbiorcze uczestników będą przepełnione.
 7. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza kontrolą Promotora, które uniemożliwiają BENETTON GROUP S.r.l. wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, BENETTON GROUP S.r.l. zastrzega sobie prawo do zastąpienia obiecanej nagrody alternatywną nagrodą o równej lub większej wartości.
 8. Strona internetowa benetton.com zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich dodatkowych korzyści zarezerwowanych dla posiadaczy karty Benetton Family Card.

[*] Produkty promocyjne to produkty z kolekcji odzieży i akcesoriów dla dorosłych i dzieci United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton i Sisley Young.
[**] Po odliczeniu rabatów, kuponów, zakupu kart podarunkowych (Gift Card) i innych kuponów wykorzystanych do płatności.
[***] Przykładowo: jeśli wartość zakupów dokonanych w ramach jednego paragonu wyniesie 400 zł, użytkownik będzie uprawniony do 400 Punktów o wartości 40 zł Standardowego Kuponu Rabatowego; jeśli wartość dokonanych zakupów wyniesie 800 zł, użytkownik będzie uprawniony do 800 Punktów o wartości 80 zł Standardowego Kuponu Rabatowego; jeśli wartość dokonanych zakupów wyniesie 1200 zł, użytkownik będzie uprawniony do 1200 Punktów o wartości 120 zł Standardowego Kuponu Rabatowego itd.